Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam států světa podle data vzniku

Toto je seznam států světa podle vzniku, některá data však můžou být sporná nebo nejistá.

 Tabulka:

660 př. n. l.Japonsko(podle tradice založeno císařem Džimmuem)
221 př. n. l.Čína(sjednocena dynastií Čchin); 1. ledna 1912 (mandžuskou dynastii vystřídala republika); 1. října 1949 (vyhlášena Čínská lidová republika)
Etiopienejstarší nezávislý stát v Africe a jeden z nejstarších na světě - nejméně 2000 let
3. září 301San Marino
486Francie(sjednocena Chlodvíkem)
852-855České knížectvíVznik samostatného českého státu v 9. století, s prvním historicky doloženým knížetem Bořivojem I., v letech 1085-1092 (král Vratislav II.) a 1152-1172 (král Vladislav II.) se České země stávají přechodně královstvím, od roku 1212 se české země stávají královstvím se zaručením dědičnosti královského titulu (Zlatá bula sicilská), od roku 1918 Československá republika, od roku 1993 Česká republika.
Velká BritánieAnglie existovala jako sjednocená entita od 10. století; unie Anglie a Walesu vznikla 1284 Rhuddlanským statutem, byla formalizována 1536 (Act of Union); další Act of Union 1707 trvale spojil Anglii a Skotsko do Velké Británie; legislativní unie Velké Británie a Irska byla zavedena 1801 a přijala jméno Spojené království Velké Británie a Irska; anglo-irská smlouva z roku 1921 podložila dělení Irska; šest severních okresů zůstalo jako Severní Irsko součástí Spojeného království; současný název státu, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, byl přijat 1927
Dánskov 10. století poprvé uspořádáno jako sjednocený stát; 1849 se stalo konstituční monarchií
1001Maďarsko(sjednoceno králem Štěpánem I.)
1143Portugalsko(Portugalské království); 5. října 1910 (vyhlášena nezávislá republika)
1156Rakousko(založeno vévodství Rakousko); 12. listopadu 1918 (vyhlášena republika)
1212České královstvíZemě Koruny české jsou od roku 1212 královstvím, dědičnost koruny a nedotknutelnost zemí, udělil králi Přemyslu Otakarovi I. v listině Zlatá bula sicilská, císař Svaté říše římské Fridrich II. Štaufský, za Přemyslovu věrnou pomoc
1238Thajsko(datum založení podle tradice; nikdy nebylo kolonizováno)
1278Andorra(vytvořena pod společnou správou francouzského vévody z Foix a španělského biskupa z Urgell)
1. srpna 1291Švýcarsko(založení Švýcarské konfederace)
1419Monako(počátek vlády rodu Grimaldiů)
2. ledna 1492Španělskona Pyrenejském poloostrově byla řada nezávislých království před muslimskou okupací, která začala počátkem 8. století a trvala téměř 700 let; malé zbytky křesťanů na severu začaly téměř ihned dobývat území zpět, tento proces vyvrcholil dobytím Granady 1492; touto událostí bylo dovršeno sjednocení několika království a tradičně se považuje za počátek moderního Španělska
6. června 1523Švédsko(Gustav Vasa zvolen králem)
23. ledna 1579Nizozemsko(severní provincie Dolních zemí uzavřely Utrechtskou unii a odtrhly se od Španělska; Španělsko uznalo jejich nezávislost až 1648)
1650Omán(vyhnání Portugalců)
23. ledna 1719Lichtenštejnsko(založeno knížectví Lichtenštejnsko); 12. července 1806 (nezávislost na Svaté říši římské)
1768Nepál(sjednoceno Prithvi Narayan Shahem)
4. července 1776Spojené státy americké(nezávislost na Velké Británii)
1. ledna 1804Haiti(nezávislost na Francii)
20. července 1810Kolumbie(nezávislost na Španělsku)
16. září 1810Mexiko(nezávislost na Španělsku)
18. září 1810Chile(nezávislost na Španělsku)
14. května 1811Paraguay(nezávislost na Španělsku)
5. července 1811Venezuela(nezávislost na Španělsku)
9. července 1816Argentina(nezávislost na Španělsku)
28. července 1821Peru(nezávislost na Španělsku)
15. září 1821Nikaragua(nezávislost na Španělsku)
15. září 1821Salvador(nezávislost na Španělsku)
15. září 1821Kostarika(nezávislost na Španělsku)
15. září 1821Guatemala(nezávislost na Španělsku)
15. září 1821Honduras(nezávislost na Španělsku)
24. května 1822Ekvádor(nezávislost na Španělsku)
7. září 1822Brazílie(nezávislost na Portugalsku)
6. srpna 1825Bolívie(nezávislost na Španělsku)
25. srpna 1825Uruguay(nezávislost na Brazílii)
1829Řecko(nezávislost na Osmanské říši)
4. října 1830Belgie(provizorní vláda vyhlašuje nezávislost na Nizozemsku); 21. července 1831 (král Leopold I. nastupuje na trůn)
1839Lucembursko(nezávislost na Nizozemsku)
27. února 1844Dominikánská republika(nezávislost na Haiti)
26. července 1847Libérie
17. března 1861Itálie(vyhlášeno Italské království; sjednocení dovršeno až 1870)
1. července 1867Kanada(unie britských severoamerických kolonií); 11. prosince 1931 (uznána nezávislost)
18. ledna 1871Německo(sjednocení Německého císařství); 1945 po 2. světové válce rozděleno do čtyř okupačních zón (britská, americká, sovětská a později ještě francouzská); Spolková republika Německo (SRN, Západní Německo) vyhlášena 23. května 1949 na území americké, britské a francouzské okupační zóny; Německá demokratická republika (NDR, Východní Německo) vyhlášena 7. října 1949 na území bývalé sovětské zóny; ke sjednocení Západního a Východního Německa došlo 3. října 1990; všechny čtyři mocnosti se formálně vzdaly práv 15. března 1991
9. května 1877Rumunsko(vyhlášena nezávislost na Osmanské říši; nezávislost uznána 13. července 1878 Berlínskou smlouvou; království vyhlášeno 26. března 1881); 30. prosince 1947 (vyhlášena republika)
3. března 1878Bulharsko(autonomní knížectví v rámci Osmanské říše); 22. září 1908 (úplná nezávislost na Osmanské říši)
12. června 1898Filipíny(nezávislost na Španělsku)
1. ledna 1901Austrálie(federace britských kolonií)
20. května 1902Kuba(nezávislost na Španělsku 10. prosince 1898; spravována Spojenými státy od 1898 do 1902)
3. listopadu 1903Panama(nezávislost na Kolumbii; nezávislou na Španělsku se stala 28. listopadu 1821)
7. června 1905Norsko(Norsko prohlásilo unii se Švédskem za rozpuštěnou); 26. října 1905 (Švédsko uznalo konec unie)
26. září 1907Nový Zéland(nezávislost na Velké Británii)
31. května 1910Jihoafrická republika(nezávislost na Velké Británii); republika vyhlášena 1961 po referendu v říjnu 1960
28. listopadu 1912Albánie(nezávislost na Osmanské říši)
6. prosince 1917Finsko(nezávislost na Rusku)
28. října 1918Československo(nezávislost na Rakousku-Uhersku)
11. listopadu 1918Polsko(vyhlášena nezávislá republika, nezávislost na Rusku, Rakousku a Prusku)
1. prosince 1918Island(stal se suverénním státem pod dánskou korunou); 17. června 1944 (nezávislost na Dánsku)
19. srpna 1919Afghánistán(nezávislost na Velké Británii)
11. července 1921Mongolsko(nezávislost na Číně)
6. prosince 1921Irská republika(nezávislost na Velké Británii)
28. února 1922Egypt(nezávislost na Velké Británii)
29. října 1923Turecko(nástupnický stát Osmanské říše)
11. února 1929Vatikán(nezávislost na Itálii); poznámka - tři smlouvy podepsané s Itálií 11. února 1929 potvrdily kromě jiného úplnou suverenitu Vatikánu a vymezily jeho území; nicméně původ Papežského státu, který se během let velmi měnil co do velikosti, lze sledovat až do 8. století
23. září 1932Saúdská Arábie(sjednocení království)
3. října 1932Irák(nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií); poznámka - 28. června 2004 převedla prozatímní koaliční správa suverenitu na iráckou přechodnou vládu
22. listopadu 1943Libanon(nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Francií)
15. srpna 1945Jižní Korea(nezávislost na Japonsku)
15. srpna 1945Severní Korea(nezávislost na Japonsku)
17. srpna 1945Indonésie(vyhlášena nezávislost); 27. prosince 1949 (Nizozemsko uznalo nezávislost Indonésie)
2. září 1945Vietnam(nezávislost na Francii)
17. dubna 1946Sýrie(nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Francií)
25. května 1946Jordánsko(nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií)
14. srpna 1947Pákistán(nezávislost na Velké Británii)
15. srpna 1947Indie(nezávislost na Velké Británii)
4. ledna 1948Myanmar(nezávislost na Velké Británii)
4. února 1948Srí Lanka(nezávislost na Velké Británii)
14. května 1948Izrael(nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií)
19. července 1949Laos(nezávislost na Francii)
8. srpna 1949Bhútán(nezávislost na Indii)
24. prosince 1951Libye(nezávislost na Itálii)
9. listopadu 1953Kambodža(nezávislost na Francii)
1. ledna 1956Súdán(nezávislost na Egyptu a Velké Británii)
2. března 1956Maroko(nezávislost na Francii)
20. března 1956Tunisko(nezávislost na Francii)
6. března 1957Ghana(nezávislost na Velké Británii)
31. srpna 1957Malajsie(nezávislost na Velké Británii)
2. října 1958Guinea(nezávislost na Francii)
1. ledna 1960Kamerun(nezávislost na mandátu OSN spravovaném Francií)
4. dubna 1960Senegal(nezávislost na Francii); poznámka - úplné nezávislosti dosáhl po rozpuštěnií federace s Mali 20. srpna 1960
27. dubna 1960Togo(nezávislost na mandátu OSN spravovaném Francií)
26. června 1960Madagaskar(nezávislost na Francii)
30. června 1960Demokratická republika Kongo(nezávislost na Belgii)
1. července 1960Somálsko(sjednocení Britského Somalilandu, který získal nezávislost 26. června 1960, a italského Somalilandu, který získal nezávislost na mandátu OSN spravovaném Itálií 1. července 1960, vznikla Somálská republika)
1. srpna 1960Benin(nezávislost na Francii)
5. srpna 1960Burkina Faso(nezávislost na Francii)
7. srpna 1960Pobřeží slonoviny(nezávislost na Francii)
11. srpna 1960Čad(nezávislost na Francii)
13. srpna 1960Středoafrická republika(nezávislost na Francii)
15. srpna 1960Kongo(nezávislost na Francii)
16. srpna 1960Kypr(nezávislost na Velké Británii); poznámka - turečtí Kypřané vyhlásili samosprávu 13. února 1975 a nezávislost 1983, ale uznalo je pouze Turecko
17. srpna 1960Gabon(nezávislost na Francii)
22. září 1960Mali(nezávislost na Francii)
1. října 1960Nigérie(nezávislost na Velké Británii)
28. listopadu 1960Mauritánie(nezávislost na Francii)
27. dubna 1961Sierra Leone(nezávislost na Velké Británii)
19. června 1961Kuvajt(nezávislost na Velké Británii)
1. ledna 1962Samoa(nezávislost na mandátu OSN spravovaném Novým Zélandem)
1. července 1962Rwanda(nezávislost na mandátu OSN spravovaném Belgií)
1. července 1962Burundi(nezávislost na mandátu OSN spravovaném Belgií)
5. července 1962Alžírsko(nezávislost na Francii)
6. srpna 1962Jamajka(nezávislost na Velké Británii)
31. srpna 1962Trinidad a Tobago(nezávislost na Velké Británii)
12. prosince 1963Keňa(nezávislost na Velké Británii)
26. dubna 1964TanzanieTanganyika se osamostatnila 9. prosince 1961 (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Velkou Británií); Zanzibar se osamostatnil 19. prosince 1963 (na Velké Británii); Tanganyika se sjednotila se Zanzibarem 26. dubna 1964 a vznikla Sjednocená republika Tanganyiky a Zanzibaru; 29. října 1964 se přejmenovala na Sjednocenou republiku Tanzanii
6. července 1964Malawi(nezávislost na Velké Británii)
21. září 1964Malta(nezávislost na Velké Británii)
24. října 1964Zambie(nezávislost na Velké Británii)
18. února 1965Gambie(nezávislost na Velké Británii)
26. července 1965Maledivy(nezávislost na Velké Británii)
9. srpna 1965Singapur(nezávislost na Malajsii)
26. května 1966Guyana(nezávislost na Velké Británii)
30. září 1966Botswana(nezávislost na Velké Británii)
4. října 1966Lesotho(nezávislost na Velké Británii)
30. listopadu 1966Barbados(nezávislost na Velké Británii)
31. ledna 1968Nauru(nezávislost na mandátu OSN spravovaném Austrálií, Novým Zélandem a Velkou Británií)
12. března 1968Mauricius(nezávislost na Velké Británii)
6. září 1968Svazijsko(nezávislost na Velké Británii)
12. října 1968Rovníková Guinea(nezávislost na Španělsku)
4. června 1970Tonga(nezávislost na britském protektorátu)
10. října 1970Fidži(nezávislost na Velké Británii)
15. srpna 1971Bahrajn(nezávislost na Velké Británii)
3. září 1971Katar(nezávislost na Velké Británii)
2. prosince 1971Spojené arabské emiráty(nezávislost na Velké Británii)
16. prosince 1971Bangladéš(nezávislost na Západním Pákistánu); poznámka - 26. března 1971 je datum nezávislosti na Západním Pákistánu, 16. prosince 1971 se slaví jako Den vítězství a připomíná oficiální založení státu Bangladéš
10. července 1973Bahamy(nezávislost na Velké Británii)
24. září 1973Guinea-Bissau(jednostranně vyhlášená nezávislost); 10. září 1974 (uznaná Portugalskem)
7. února 1974Grenada(nezávislost na Velké Británii)
19. října 1974NiueNiue se stalo samosprávnou parlamentní vládou ve volném svazku s Novým Zélandem
25. června 1975Mosambik(nezávislost na Portugalsku)
5. července 1975Kapverdy(nezávislost na Portugalsku)
6. července 1975Komory(nezávislost na Francii)
12. července 1975Svatý Tomáš a Princův ostrov(nezávislost na Portugalsku)
16. září 1975Papua-Nová Guinea(nezávislost na mandátu OSN spravovaném Austrálií)
11. listopadu 1975Angola(nezávislost na Portugalsku)
25. listopadu 1975Surinam(nezávislost na Nizozemsku)
28. listopadu 1975Východní Timor(datum vyhlášení nezávislosti na Portugalsku); vzápětí obsazen Indonésií.
29. června 1976Seychely(nezávislost na Velké Británii)
27. června 1977Džibutsko(nezávislost na Francii)
7. července 1978Šalamounovy ostrovy(nezávislost na Velké Británii)
1. října 1978Tuvalu(nezávislost na Velké Británii)
3. listopadu 1978Dominika(nezávislost na Velké Británii)
22. února 1979Svatá Lucie(nezávislost na Velké Británii)
1. dubna 1979Írán(vyhlášena Islámská republika Írán)
12. července 1979Kiribati(nezávislost na Velké Británii)
27. října 1979Svatý Vincenc a Grenadiny(nezávislost na Velké Británii)
18. dubna 1980Zimbabwe(nezávislost na Velké Británii)
30. července 1980Vanuatu(nezávislost na Francii a Velké Británii)
21. září 1981Belize(nezávislost na Velké Británii)
1. listopadu 1981Antigua a Barbuda(nezávislost na Velké Británii)
19. září 1983Svatý Kryštof a Nevis(nezávislost na Velké Británii)
1. ledna 1984Brunej(nezávislost na Velké Británii)
21. října 1986Marshallovy ostrovy(nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy)
3. listopadu 1986Mikronésie(nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy)
11. března 1990Litva(vyhlášena nezávislost na Sovětském svazu); 6. září 1991 (Sovětský svaz uznal nezávislost Litvy)
21. března 1990Namibie(nezávislost na Jižní Africe)
22. května 1990Jemen(Jemenská republika vznikla sjednocením Jemenské arabské republiky (Severní Jemen, Sanaa) a marxistické Jemenské lidově demokratické republiky (Jižní Jemen, Aden)); poznámka - Severní Jemen získal nezávislost v listopadu 1918 (nezávislost na Osmanské říši) a Jižní Jemen se osamostatnil 30. listopadu 1967 (na Velké Británii)
9. dubna 1991Gruzie(nezávislost na Sovětském svazu)
25. června 1991Slovinsko(nezávislost na Jugoslávii)
25. června 1991Chorvatsko(nezávislost na Jugoslávii)
20. srpna 1991Estonsko(nezávislost na Sovětském svazu)
21. srpna 1991Lotyšsko(nezávislost na Sovětském svazu)
24. srpna 1991Rusko(nezávislost na Sovětském svazu)
24. srpna 1991Ukrajina(nezávislost na Sovětském svazu)
25. srpna 1991Bělorusko(nezávislost na Sovětském svazu)
27. srpna 1991Moldavsko(nezávislost na Sovětském svazu)
30. srpna 1991Ázerbájdžán(nezávislost na Sovětském svazu)
31. srpna 1991Kyrgyzstán(nezávislost na Sovětském svazu)
1. září 1991Uzbekistán(nezávislost na Sovětském svazu)
8. září 1991Makedonie(nezávislost na Jugoslávii)
9. září 1991Tádžikistán(nezávislost na Sovětském svazu)
21. září 1991Arménie(nezávislost na Sovětském svazu)
27. října 1991Turkmenistán(nezávislost na Sovětském svazu)
16. prosince 1991Kazachstán(nezávislost na Sovětském svazu)
7. února 1992Evropská unie(podepsána Maastrichtská smlouva zakládající EU); 1. listopadu 1993 (Maastrichtská smlouva nabyla účinnosti)
1. března 1992Bosna a Hercegovina(nezávislost na Jugoslávii; referendum o nezávislosti proběhlo 1. března 1992; nezávislost vyhlášena 3. března 1992)
27. dubna 1992Svazová republika Jugoslávie(pozůstatek SFRJ po odtržení svazových republik)
1. ledna 1993Česko(nezávislost na Československu)
1. ledna 1993Slovensko(nezávislost na Československu)
24. května 1993Eritrea(nezávislost na Etiopii)
1. října 1994Palau(nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy)
20. května 2002Východní Timor(konec okupace Indonésií)
4. února 2003Srbsko a Černá Hora(transformace SRJ do podoby volného soustátí, 4. 2. nabyla účinnosti nová ústava)
3. června 2006Černá Hora(vystoupení ze svazku Srbsko a Černá Hora na základě referenda)
5. června 2006Srbsko(vyhlášení samostatnosti po odtržení Černé Hory, formální zánik soustátí Srbsko a Černá Hora)
17. února 2008Kosovo(nezávislost na Srbsku podle jednostranné deklarace nezávislosti kosovského parlamentu, uznáno 43 státy světa[1])